top of page

Om oss

Avans Entreprenør AS, (tidligere Foss Bygg AS). Nå under nytt navn, med en høy grad av modernisering, men med de samme grunnverdien som alltid, vi er stolte av jobben vi går til hver dag som bidrar til bygging av skoler, sykehjem, boliger og undervisningsbygg.

Avans Entreprenør AS ble stiftet under navnet Foss Bygg AS i 2014. Vi er i dag 30 ansatte med 25 ansatte tømrere, og vi vokser stadig. 

Avans Entreprenør AS er medlem av Entreprenørforeningen EBA noe som er med på å fremme seriøsitet i bransjen. 

Hva skiller oss fra andre produksjonsbedrifter?


Sterk ansvarsfølelse
Selskapet eies i dag av aktive eiere i driften, disse vil du aktivt se i våre prosjekter. Dette fører til korte beslutningsveier og en høy grad av lojalitet og ærekjærhet til jobben som utføres for selskapet.
I Avans Entreprenør er vi opptatt av at vi sammen er en familie som skal holde hverandre skjerpet og unngå likgyldighet og sløvhet til jobben som gjøres.


Solid fundament og ledelse
Vår histiorie bygger nå på et sterkt fundament som gjør oss stolte av å jobbe i Avans Entreprenør AS.
Avans Entreprenør AS har en ledelse som aktivt søker en flat bedriftstruktur, hvor alle skal bli hørt. Dette mener vi er en bedriftsmodell som synliggjør å leve i nåtiden og sikte mot fremtiden som et samlet selskap. Vi skal ha troen på oss selv med stolthet og selvrespekt.


Dette har ført til gode resultater i bygging av skoler, sykehjem, leiligheter, eneboliger, omsorgsboliger, store lagerlokaler, kontorlokaler, turnhall og mye mer.


Positiv vekst
Med en god økonomi, gode ordrereserver og en gjeng herlige ansatte gleder vi oss til fremtiden. Både ansatte og kunder av Avans Entreprenør AS skal være sikre på, med medlemskap i EBA, NHO og BNL og et sterkt fokus på ærekjærhet blant alle oss i Avans Entreprenør, at vi skal være en solid aktør innen det utførende leddet i byggebransjen i mange år.

Historien om Avans

Etablering

Selskapet tar mindre oppdrag hovedsaklig i Moss distriktet. Omsetning i disse årene ligger mellom 2,5-6,0 millioner.

2015-2017

2014

Begynnelsen

Foss Bygg blir etablert med 1-2 ansatte. Mindre oppdrag for privatkunder.

2018

Ny ledelse

Sommer 2018 kommer nåværende daglig leder inn som eier og hovedaksjonær. Erfaring fra totalentreprenører, med et sterkt ønske om å gå tilbake til produksjon. Omsetning økes til ca. 15,3 millioner.

Vekst

Selskapet tar et stort steg og får flere store oppdrag innen tømmerproduksjon. Omsetning økes i takt med flere ansatte. Økt ansatte til 15-18. Omsetning økes til ca. 28 millioner.

2019

2020

Et solid fundament

Foss Bygg har opprettet seg et godt rykte i markedet. En periode med mange og krevende prosjekter. Selskapet har full fokus på utvikling og samtidig nyte godt av store og spennende prosjekter.

Omsetning ca. 70 millioner

Milepæl

Foss Bygg blir medlem av EBA,NHO og BNL. Dette for å bidra til seriøsitet i markedet og sikre at både arbeidsgiver og arbeidstaker i Foss Bygg AS har de beste forutsetningene og betingelsene. Dette samt økt kompetanse for å følge oppdatert lovverk og regelverk.

2020

2020

Pandemi

Corona pandemi treffer verden og Norge. Foss Bygg som en produksjonsbedrift rammes hardt av dette. Med flere arbeidstakere fra Øst-europa. Mangel på arbeidskraft og uforutsigbarhet preger selskapet.

2021

En ny start

Blir et annerledes år, med en fot i bakken og fokus på veien videre. En av eierne i Foss Bygg bestemmer seg for å trekke seg ut og selskapet omstruktureres på eiersiden. Veien videre blir synliggjort med de samme grunnverdiene som vi startet med. Vi skal levere seriøsitet i produksjon og fortsette å skape gode arbeidsplasser for våre ansatte.

Veien videre

Foss Bygg AS bestemmer seg for å endre navn til Avans Entreprenør AS. Med god ordrereserve for 2022 og med en solid arbeidsstokk som har stått i tøffe tider for selskapet, har vi blitt et robust selskap. Med 35 håndplukkede ansatte, og god ordrereserve skal vi være med å sikre norsk byggebransje gode håndverkstjenester vi alle kan være stolte av.

2022

En utfordring

Med noen utskiftninger blant ansatte, jobbes det godt med å rekruttere nyansatte til selskapet, selv om  ordrereserve uteblir og markedet er usikkert mtp nyinvesteringer i bygging da pandemien preger bransjen.

2021

bottom of page