Open Site Navigation

Ås videregående skole

Ås

ÅS videregående skole - Fasader
Vår/Sommer 2022
Kunde: Betonmast Østfold


Utført arbeid: Utlekting og montering av malmfuru på fasader

Vi har fått i oppdrag og montere kledning og være med på mindre innvendige arbeider på Ås videregående skole.
Vi takker Betonmast østfold for tilliten.