Open Site Navigation

Onsøyheimen sykehjem

Fredrikstad

Onsøyheimen Sykehjem - Fredrikstad
Sommer 2021 – Sommer 2022
Kunde: Asker Entreprenør


Utført arbeid: Montering av veggelementer og Cembrit fasadekledning


« Vi er utrolig fornøyd med jobben Foss Bygg AS, nå Avans Entreprenør har gjort her på onsøyheimen sykehjem, de skaper en trygghet og kompetanse innenfor tømrerfaget som er utrolig viktig for prosjektet»

Prosjektleder Asker Ent, Tore Jan Rønning